Logowanie

 

Wydział Elektroniki

Dyplomanci

Dyplomowanie

Po uzyskaniu ostatniego zaliczenia student dostarcza do dziekanatu (do odpowiedniego stanowiska obsługi studenta) oświadczenie » o zrealizowaniu programu kształcenia. Oceny muszą posiadać status „Zaakceptowana”. Student może sprawdzić i przyspieszyć akceptację ocen na portalu »
Studenci którzy do tej pory nie złożyli indeksu (papierowego) celem weryfikacji ocen z semestrów poprzedzających semestr zimowy 2012/2013 muszą złożyć go wraz z oświadczeniem.
Po pozytywnej weryfikacji dyplomant otrzymuje e-mail z informacją o zakończeniu procesu weryfikacji. Należy odebrać z dziekanatu potwierdzone oświadczenie i wraz z pozostałymi dokumentami złożyć u sekretarza komisji dyplomowej
W czasie weryfikacji realizacji programu nauczania student może zostać poproszony o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentacji, dlatego prosimy sprawdzać pocztę studencką.

Sposób postępowania w procesie dyplomowania z zastosowaniem ASAP »

Do ASAPa należy wprowadzić pracę dyplomową/projekt inżynierski w pliku o nazwie:
W04_[nr albumu]_[rok kalendarzowy- realizacji kursu]_[rodzaj pracy] - szczegółowa instrukcja pod adresem »

       Przykładowo:

  • ­W04_123456_2017_praca inżynierska.pdf - praca dyplomowa inżynierska
  • W04_123456_2017_projekt inżynierski.pdf - projekt inżynierski
  • W04_123456_2017_praca magisterska.pdf - praca dyplomowa magisterska
    rok kalendarzowy › rok realizacji kursu „Praca dyplomowa” (nie rok obrony) ­

Wszystkie załączniki do pracy dyplomowej muszą być zapisane w plikach o nazwach
W04_[numer albumu]_[rok kalendarzowy realizacji kursu]_[rodzaj pracy]_załącznik_[numer załącznika].

Przykładowo:

  • W04_123456_2017_praca magisterska_załącznik_1.pdf

Suma wielkości plików pracy i integralnych załączników nie może przekroczyć 350 MB, przy czym wielkość ta liczona jest dla plików nieskompresowanych.

UWAGA: plik zawierający pracę dyplomową nie może być plikiem skompresowanym.

Uwaga dyplomanci piszący pracę w j. angielskim - wymagane jest zamieszczenie w pracy obszernego streszczenia w j. polskim.

Zasady postępowania dotyczące części składowych egzaminu dyplomowego »

Druki oceny (należy drukować dwustronnie): 

--------------------------------------------------

Dyplomanci ubezpieczeni przez Politechnikę  Wrocławską (ukończyli 26. rok życia i nie pracują) z chwilą obrony egzaminu dyplomowego tracą prawo do ww. ubezpieczenia. Absolwent niezwłocznie zgłasza się do dziekanatu (stanowisko 6), aby wypełnić deklarację o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia.
W przypadku, gdy absolwent nie dopełni ww. formalności, bedzie musiał osobiście pokryć koszty ubezpieczenia poniesione przez uczelnię.

Wymagane dokumenty do złożenia u sekretarza przed egzaminem - instrukcja w pigułce »

1. Egzemplarz pracy do archiwum (również oceniony i podpisany przez opiekuna pracy) [1]
2. Dwie opinie pracy dyplomowej (opiekuna pracy oraz recenzenta) [2]
3. Oświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia »
4. Oświadczenie autorskie (o udostępnianiu pracy) »
5. 5 fotografii formatu 4.5 x 6.5 cm (w podpisanej kopercie, jedno ze zdjęć podpisać) [3]
6. Rozliczona karta zobowiązań [4]
7. Kopia zgody dziekana na złożenie pracy po terminie
8. Kopertę formatu C6 z imieniem i nazwiskiem, numerem kontaktowym oraz opisaną zawartością (karta zobowiązań, fotografie, dowody opłat)
9. Dowód wpłaty „za dyplom” (60 zł wpłacać przez Edukację Cl)
10. Oświadczenie studenta » wygenerowane z systemu ASAP i podpisane przez studenta
11. Formularz zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Politechniki Wrocławskiej. [5]
12. Opcjonalnie (dolna część oświadczenia): podanie do dziekana z prośbą o wydanie dyplomu w języku obcym (angielskim lub niemieckim) + dodatkowa opłata (40 zł) + dodatkowo 2 zdjęcia


[2] Opinie pracy dyplomowej opiekun pracy lub recenzent przekazuje bezpośrednio do Sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych. Recenzent ma 7 dni na zaopiniowanie pracy.
[3] Zdjęcia przycięte na wymiar 45mmx65mm, zdjęcie powinno być w stroju galowym.
[4] Dyplomanci zamieszkujący w domach studenckich oddają rozliczoną kartę zobowiązań po egzaminie dyplomowym.
[5] W wersji elektronicznej dostępny na stronie internetowej Biura Karier Politechniki Wrocławskiej »

Politechnika Wrocławska © 2017