Strona główna | Profil wydziału | Informacje ogólne
 

Informacje ogólne

Wydział Elektroniki oferuje ponad 50-letnie doświadczenie w kształceniu  studentów oraz prowadzeniu badań naukowych i technicznych. Posiada znaczący  dorobek naukowy, badawczy i dydaktyczny, ściśle związany z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi społeczeństwa XXI wieku. Kształci kadrę naukową, opracowuje patenty, wykonuje ekspertyzy, wdraża innowacyjne rozwiązania użytkowe, realizuje aplikacje przemysłowe i projekty międzynarodowe.
Studia na Wydziale Elektroniki pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę w obszarze najszybciej rozwijających się współcześnie dziedzin nauki i techniki, a mianowicie: informatyki, telekomunikacji, teleinformatyki, elektroniki oraz automatyki i robotyki. Mając na uwadze zarówno nieznane wyzwania nowego świata, błyskawicznie  zmieniające się warunki życia, nowe technologie, przenikanie się dyscyplin naukowych, zmiany ekonomiczne i społeczne,a także konieczność nieustannej edukacji społeczeństwa XXI wieku, dostosowaliśmy zakres edukacji tak, aby sprostał stawianym wymaganiom. Zapewniamy studentom staranne wykształcenie zawodowe oraz gruntowne poznanie szerokich podstaw poszczególnych dziedzin wiedzy elektronicznej i informatycznej. Dbamy również o rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia. Doskonalimy proces samokształcenia wsparty otwartością na wiedzę. Troszczymy się równocześnie o wykształcenie menedżerskie i biegłość w posługiwaniu się językami obcymi. Ponad 60 laboratoriów specjalistycznych starannie wyposażonych w sprzęt renomowanych firm stanowi doskonałe wsparcie procesu kształcenia.
Gwarancją jakości wykształcenia są także zewnętrzne oceny, a mianowicie certyfikaty Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) dla kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka (kierunek wyróżniony przez PKA) oraz Elektronika i Telekomunikacja. Potwierdzają one najwyższą jakość kształcenia. Czwarty z kierunków, unikatowy w skali kraju i najmłodszy na wydziale ? Teleinformatyka ? dopiero w 2008 roku miała swoich pierwszych absolwentów. Z tego względu dopiero w przyszłym roku może być poddany procesowi certyfikacji. Studenci mogą być pewni, że po ukończeniu studiów na Wydziale Elektroniki będą przygotowani do podjęcia w krótkim czasie pracy zawodowej, założenia własnej firmy używającej zaawansowanych technologii oraz rozwiązywania nieznanych dzisiaj problemów. Studenci mogą być pewni, że po ukończeniu studiów na Wydziale Elektroniki będą przygotowani do podjęcia w krótkim czasie pracy zawodowej, założenia własnej firmy używającej zaawansowanych technologii oraz rozwiązywania nieznanych dzisiaj problemów.
 


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty